top of page

Innsamlingsaksjon

2021

I samarbeid med artisten Ruzh laget vi en innsamlingsaksjon bestående av flere komponenter - film, design og kunst. Vi utviklet en kolleksjon bestående av tre antrekk og ett teppeverk. Vi samlet inn 12.000kr som gikk direkte til innkjøp av diverse utstyr til en barnehage i Filippinene.